Skal vi bruke avdelinger her?
eller blir det bare for mye?

takkskalduha